ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ NESRPESSO ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ

Είμαστε ευγνώμονες στους συνεργάτες μας για τις σημαντικές προσπάθειές τους και τη δέσμευσή τους στο μακροπρόθεσμο όραμά μας”. Julie Reneau, Sustainability Strategy and Stakeholder Relationship Manager, Nespresso


Οι μακροχρόνιες συνεργασίες είναι το κλειδί για να συμβάλουμε πραγματικά στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Άλλωστε, μαζί είναι καλύτερα, σωστά;


Rain Forest Alliance

RAINFOREST ALLIANCE

Από το 1987, η Rainforest Alliance φιλοδοξεί να διατηρήσει τη βιοποικιλότητα και να διασφαλίσει βιώσιμα μέσα διαβίωσης. Μαζί τους ξεκινήσαμε το 2003 το Πρόγραμμα Διατηρήσιμης Ποιότητας ΑΑΑ της Nespresso.


fair Labor Association

FAIR LABOR ASSOCIATION

Αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεσμεύεται στο να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας παγκοσμίως. Μαζί, έχουμε εργαστεί για την οικοδόμηση των κριτηρίων κοινωνικής βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των καλλιεργητών, όσο και της κοινότητάς τους.


Fair Trade International

FAIRTRADE INTERNATIONAL

Αποστολή της είναι να συνδέσει τους παραγωγούς με τους καταναλωτές, να προωθήσει πιο δίκαιους όρους συναλλαγών και να ενισχύσει τους παραγωγούς στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Μαζί χτίσαμε το Πρόγραμμα Καλλιεργητών του μέλλοντος, ξεκινώντας στην περιοχή Aguadas της Κολομβίας.


Fair Trade USA

FAIRTRADE USA

Ο Fair Trade USA εξασφαλίζει ότι οι καλλιεργητές και οι εργαζόμενοι αμείβονται δίκαια, εργάζονται σε ασφαλείς συνθήκες, προστατεύουν το περιβάλλον και λαμβάνουν κονδύλια κοινοτικής ανάπτυξης για την ενδυνάμωση και την αναμόρφωση των κοινοτήτων τους. Μαζί, συνεργαζόμαστε ως μέρος του Προγράμματος ΑΑΑ στην περιοχή Cauca-Nariño της Κολομβίας.


logo technoserve

TECHNOSERVE

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε 29 χώρες, η TechnoServe συνεργάζεται με επιχειρηματίες στον αναπτυσσόμενο κόσμο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγροκτημάτων, επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Συνεργαζόμαστε μαζί της σε διάφορα μέρη όπως η Αφρική, η Κολομβία και η Κούβα.


Pur Project

PUR PROJET

Το Pur Projet ενέπνευσε το έργο μας στη δενδροφύτεση, βοηθώντας μας στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων με στόχο την επίτευξη μακροχρόνιας ανθεκτικότητας στις αγροτικές κοινότητες.


Cafe de Colombia

FEDERACION NACIONAL DE CAFETERIOS

Η FNC είναι πρωτοπόρος στη γεωργία, εκπροσωπώντας πάνω από 500.000 καλλιεργητές καφέ στην Κολομβία. Συνεργαζόμαστε από το 2006 και δουλεύουμε με περισσότερους από 30.000 αγρότες μέσω του Προγράμματος AAA.


Back To Top