Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Πωλήσεων

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ NESPRESSO BUSINESS SOLUTIONS

1.Εφαρμογή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεις

Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται στην ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. (Nespresso) υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει άλλες συμφωνίες. Η Nespresso δεν αναγνωρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των πελατών που διαφέρουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι προφορικές συμφωνίες που διαφέρουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται γραπτώς από την Nespresso πριν τεθούν σε ισχύ Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση.

2.Καταγραφή

Τα δεδομένα που ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής (online, τηλεφωνικά ή με φαξ) πρέπει να είναι πλήρη και σωστά. Εάν τα δεδομένα αλλάξουν μετά την εγγραφή, ο πελάτης πρέπει να διορθώσει αμέσως τις πληροφορίες.

3.Παραγγελίες

3.1. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους: μέσω τηλεφώνου: (+30) 210 67 11 007 • μέσω fax: (+30) 210 67 16 560 Μέσω ταχυδρομείου: ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε., ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168, 115 25, ΑΘΗΝΑ Μέσω διαδικτύου (Online): www.nespresso-pro.gr

3.2. Η Nespresso προμηθεύει τα προϊόντα της από τα διαθέσιμα αποθέματα της. Εάν κάποιο προϊόν δεν διατίθεται, η Nespresso θα πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη προς τούτο πριν δεχτεί την παραγγελία.

3.3. Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα ν’ αρνηθεί τις παραγγελίες, να θέσει περιορισμούς στις ποσότητες, να καθορίσει πιστωτικά όρια και ν’ απαιτήσει προκαταβολές, ιδίως στην περίπτωση μη καταβληθέντων τιμολογίων, πιστωτικών κινδύνων ή αδυναμίας πληρωμής του πελάτη.

4.Σύναψη σύμβασης

4.1. Η παραγγελία του πελάτη είναι μια προσφορά για να αποκτήσει τα απαραίτητα εμπορεύματα από τη Nespresso. Η παραγγελία βασίζεται στις τιμές και άλλες πληροφορίες που διευκρινίζονται κατά την ημέρα της παραγγελίας. Η Nespresso αποδέχεται την προσφορά του πελάτη αποστέλλοντας τα εμπορεύματα που έχουν παραγγελθεί.

4.2. Σε περίπτωση online παραγγελίας, η Nespresso επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας αμέσως στέλνοντας e-mail στον πελάτη. Αυτή η επιβεβαίωση παραλαβής δεν συνιστά επιβεβαίωση παραγγελίας. Η αποδοχή της παραγγελίας γίνεται με τη μορφή μιας διαφορετικής επιβεβαίωση παραγγελίας που στέλνεται επίσης με e-mail ή πραγματοποιείται τηλεφωνικά.

5.Κόστη παράδοσης και αποστολής

5.1. Όπου είναι εφικτό, η Nespresso στέλνει τα εμπορεύματα που έχουν παραγγελθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα - Σάββατο) μετά τη λήψη της παραγγελίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον πελάτη

5.2. Η μέθοδος παράδοσης αποφασίζεται από την Nespresso και δεν επιτρέπεται ν’ αλλάξει.

5.3. Η παράδοση είναι δωρεάν για τις παραγγελίες μέσω διαδικτύου εφόσον ο πελάτης παραγγείλει 100 κάψουλες και άνω ή συμπληρώσει παραγγελία με αξία μεγαλύτερη ή ίση των 40€.

5.4. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων μεταφέρεται στον πελάτη όταν παραδίδονται τα εμπορεύματα.

5.5. Οι παραδόσεις γίνονται μόνο στις διευθύνσεις παράδοσης στην Ελλάδα.

6.Έλεγχος εμπορευμάτων

6.1. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποσότητας και της κατάστασης των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή τους. Εάν τα εμπορεύματα είναι κατεστραμμένα ή ελλιπή κατά την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Nespresso εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων (και να διατηρεί το τιμολόγιο και το δελτίο παράδοσης).

6.2. Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, η Nespresso θα προμηθεύσει στον πελάτη προϊόντα με την ίδια αξία ή θα επιστρέψει την τιμή αγοράς.

7.Δικαίωμα επιστροφής και επιστροφή εμπορευμάτων

7.1 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα εμπορεύματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία. Για να κάνει χρήση του δικαιώματος επιστροφής, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Nespresso Professional για την απόφασή του να επιστρέψει τα εμπορεύματα αναφέροντας σαφώς τη σχετική πρόθεσή του:

• Μέσω ταχυδρομείου: ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε., ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168, 115 25, ΑΘΗΝΑ

• Μέσω fax: (+30) 210 67 11 007

• Μέσω διαδικτύου (Online): www.nespresso-pro.gr

7.2. Η Nespresso δέχεται μόνο τα επιστρεφόμενα προϊόντα που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία και συνοδεύονται από το τιμολόγιο. Μετά την επιστροφή των εμπορευμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, η Nespresso θα επιστρέψει την τιμή αγοράς στον πελάτη εντός 30 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων. Το κόστος της επιστροφής εμπορευμάτων θα πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη.

7.3 Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει για τις παραδόσεις σφραγισμένων εμπορευμάτων τα οποία για λόγους υγείας ή υγιεινής δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή εάν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

7.4. Η επιστροφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε., ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168, 115 25, ΑΘΗΝΑ

8.Τιμές

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι τιμές που παρατίθενται στα έγγραφα παραγγελίας ισχύουν μέχρι την έκδοση νέου τιμοκαταλόγου.

9.Όροι πληρωμή

9.1. Τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται πλήρως εντός 30 ημερών.

9.2. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα είναι πληρωτέες και πρέπει να πρέπει να εξοφλούνται αμέσως.

9.3. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, θα χρεώνονται τόκοι υπερημερίας στο οφειλόμενο υπόλοιπο και θα χρεώνονται επίσης τα διοικητικά έξοδα και τα δικαστικά έξοδα.

10.Εγγύηση κατασκευαστή και υπηρεσίες πελατών

10.1. Η Nespresso παρέχει εγγύηση κατασκευαστή σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχικής συσκευασίας.

10.2. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, αδυναμία τήρησης των οδηγιών του προϊόντος, εναπόθεση αλάτων, ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση, κανονική φθορά, χρήση με ρεύμα ή τάση διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στο προϊόν, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο προϊόν, φωτιά, κεραυνούς, πλημμύρες ή άλλες εξωτερικές αιτίες. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τροποποιήσεις ή επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν από τη Nespresso, δεν καλύπτονται.

10.3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, η Nespresso θα παράσχει στον πελάτη, κατόπιν αίτησής του, δωρεάν μηχανή χωρίς παρασκευαστή αφρού γάλακτος για όλη τη διάρκεια των εργασιών επισκευής. Η τελευταία αυτή μηχανή είναι δάνειο και παραμένει στην κυριότητα της Nespresso. Πρέπει να επιστραφεί στον Nespresso αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ή κατόπιν αιτήματός της.

10.4. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της μηχανής Nespresso Professional ή για άλλες σχετικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών Nespresso τηλεφωνικά στο (+30) 210 67 11 007

11.Ασφάλεια συναλλαγών – ολοκλήρωση συναλλαγής σε περιβάλλον της Alpha Bank

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών ""Alpha e-Commerce"" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

12.Προστασία δεδομένων

12.1 Η Nespresso δεν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σε τρίτους και τα επεξεργάζεται με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και της πολιτικής για την προστασία δεδομένων Nespresso. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στο www.nespresso-pro.com.

12.2 Σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα επικοινωνώντας με την Nespresso γραπτώς στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

13.Εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συνθήκες υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο. ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε., ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168, 115 25, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (+30) 210 67 11 007 Fax: (+30) 210 67 16 560 www.nespresso-pro.com

Όροι Χρήσης

1.Αποδοχή και Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

1.1. Η πρόσβαση και η χρήση των ιστοχώρων (οι "Ιστοχώροι") της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε. (""Nespresso""), η οποία περιλαμβάνει και εταιρείες που συνδέονται με την Nespresso, διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (οι ""Όροι Χρήσης""). Με την πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση των Ιστοχώρων μας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και αποδέχεστε, χωρίς επιφύλαξη, τους παρόντες όρους Χρήσης, όπως μπορεί να τροποποιηθούν ανά διαστήματα.

1.2. Εάν αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης, θ’ αναρτήσουμε νέα ενημερωμένη εκδοχή στους Ιστοχώρους μας. Συνεπώς, σας συστήνουμε να συμβουλεύεστε κατά τακτά χρονικά διαστήματα τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

2. Πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία

2.1. Το περιεχόμενο των Ιστοχώρων μας και ειδικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι μάρκες, τα λογότυπα, οι γραφικές παραστάσεις, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, οι ήχοι, η μουσική, οι μακέτες, τα σχέδια, η τεχνογνωσία, οι τεχνολογίες, τα προϊόντα και οι διαδικασίες αποτελούν ιδιοκτησία της Nespresso ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ή χρησιμοποιούνται με εξουσιοδότηση των κατόχων δικαιωμάτων και αντιστοίχως προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.2. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο Τμήμα 3 στη συνέχεια, οποιοδήποτε στοιχείο από εκείνα που περιέχονται στους Ιστοχώρους μας δεν είναι δυνατόν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί με τρόπο που να παραχωρεί προς εσάς οποιουδήποτε περιεχομένου άδεια ή δικαίωμα επί των Ιστοχώρων μας.

3.Χρήση των Ιστοχώρων

3.1. Μπορείτε να μεταφορτώσετε (download), να εμφανίσετε ή να εκτυπώσετε το περιεχόμενο των Ιστοχώρων μας μόνο για προσωπική, μη-εμπορική χρήση, και κατά την πράξη αυτή να τηρείτε και να αναπαράγετε καθεμία και όλες τις ειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) ή δικαιωμάτων οποιασδήποτε άλλης μορφής ιδιοκτησίας περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό που μεταφορτώνετε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης ή εκπομπής του περιεχομένου των Ιστοχώρων, ολόκληρου ή μέρους αυτών και με οποιοδήποτε μέσο, απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν υπάρχει πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της Nespresso.

3.2. Η Nespresso δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η εκ μέρους σας χρήση περιεχομένου το οποίο εμφανίζεται τους Ιστοχώρους της δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων.

4.Πληροφορίες που θεωρούνται μη εμπιστευτικές

4.1 Οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπου αποστείλετε μέσω Διαδικτύου στους Ιστοχώρους μας προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Η Nespresso σας προσκαλεί να διαβάσετε την εν λόγω Πολιτική Απορρήτου με προσοχή πριν μας δώσετε οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα και πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπου.

4.2. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή υλικό επικοινωνείτε στη Nespresso μέσω Διαδικτύου, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών, γραφικών ή παρόμοιων στοιχείων, είναι και θα αντιμετωπίζονται ως μη – εμπιστευτικά και ελεύθερα δικαιωμάτων. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή αναρτάτε, περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Nespresso και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της αναπαραγωγής, της αποκάλυψης, της μετάδοσης, της έκδοσης, της εκπομπής και της ανάρτησης. Ειδικότερα, η Nespresso είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία στέλνετε στους ιστοχώρους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, της κατασκευής, της διαφήμισης και της εμπορίας προϊόντων που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες . Οποιαδήποτε τέτοια χρήση γίνεται χωρίς αμοιβή σε όσους προσφέρουν τις πληροφορίες ή άλλους.

4.3. Υποβάλλοντας πληροφορίες, εγγυάστε ότι είστε κύριος του υλικού / περιεχομένου που υποβάλατε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση της Nespresso δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η Nespresso δεν έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται.

5.Αποποίηση ευθυνών

5.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 παρακάτω, οποιοδήποτε υλικό, πληροφορίες και όλα όσα βρίσκετε στους ιστοχώρους παρέχονται σε εσάς "ως έχουν", ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τους και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή η σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σιωπηρής εγγύησης της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλόλητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Η Nespresso δεν εγγυάται ότι οι ιστοχώροι ή το περιεχομενο τους θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, δεν θα διακοπεί η λειτουργία τους ή ότι είναι ασφαλείς και χωρίς λάθη.

5.2. Ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν ορισμένους περιορισμούς εγγύησης, επομένως ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσας.

5.3. Οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που λαμβάνεται από την Nespresso ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στους Ιστοχώρους, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση που δεν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

6.Περιορισμός Ευθύνης

6.1. Η πρόσβαση, η χρήση, η περιήγηση και η πλοήγηση στους Ιστοχώρους μας γίνεται με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

6.2. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ούτε η Nespresso, ούτε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες της, ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση των ιστοχώρων, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση η επακόλουθη ζημιά, οποιαδήποτε ζημιά στη φήμη, στο κόστος, στις απώλειες, στη μείωση του κύκλου εργασιών ή των κερδών ή των υποχρεώσεων οποιασδήποτε φύσης (ακόμη και αν η εμφάνιση τέτοιων ζημίων ήταν γνωστή η θα μπορούσε να ήταν γνωστή στη Nespresso), που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σας ή τη χρήση ή αντίθετα την αδυναμία χρήσης των ιστοχώρων ή του περιεχομένου τους.

6.3. Όλα τα υλικά που μεταφορτώνονται ή αποκτώνται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατά τη χρήση των ιστοχώρων μας ανήκουν στη δική σας ευθύνη και κίνδυνο. Η Nespresso δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή ιό που μπορεί να επηρεάσει τον υπολογιστή σας, τον εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία λόγω της πρόσβασης, χρήσης ή λήψης οποιουδήποτε υλικού από τις ιστοσελίδες της Nespresso ή για οποιαδήποτε παράνομη εισβολή ή παρέμβαση στα συστήματα πληροφορικής.

6.4 Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε ή όλες τις λειτουργίες των Ιστοχώρων της. Η Nespresso δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή παύση οποιασδήποτε ή όλης της λειτουργικότητας των Ιστοχώρων της, η οποία προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις της Nespresso ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

7.Αλλαγή πληροφοριών

Το περιεχόμενο των Ιστοχώρων μας ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή σφάλματα. Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές, διορθώσεις ή / και βελτιώσεις στο εν λόγω περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη προς τούτο.

8.Διαθεσιμότητα Προϊόντων / Υπηρεσιών

Οι Ιστοχώροι μας ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nespresso παγκοσμίως, τα οποία όμως είναι ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμα σε κάθε τοποθεσία. Η αναφορά σε προϊόν ή υπηρεσία Nespresso στους Ιστοχώρους δεν υπονοεί ότι ένα τέτοιο προϊόν ή υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

9.Σύνδεσμοι

9.1. Ως υπηρεσία προς τους επισκέπτες μας, οι Ιστοχώροι μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους υπερκειμένων που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν ή δεν ελέγχονται από την Nespresso. Η Nespresso δεν ευθύνεται για τους εν λόγω Ιστοχώρους και αποποιείται κάθε ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης σε σχέση με το περιεχόμενό τους, τη νομιμότητα, την ακρίβεια ή τις λειτουργίες τους

9.2. Η δημιουργία οποιασδήποτε υπερσύνδεσης στους Ιστοχώρους μας απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Nespresso.

10.Διάφορα

10.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενσωματώνουν ολόκληρη τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Nespresso και του χρήστη για την πρόσβαση και τη χρήση των Ιστοχώρων και του περιεχομένου τους. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι ή προϋποθέσεις που εκδίδονται από την Nespresso και διέπουν τις σχέσεις της με το χρήστη, ιδίως σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία ή αγορά προϊόντος, συμπληρώνουν τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ τους, οι άλλοι όροι ή προϋποθέσεις υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

10.2. Το γεγονός ότι η Nespresso ανέχεται την εκ μέρους σας παραβίαση κάποιας από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους Όρους Χρήσης ή δεν ασκεί κάποιο δικαίωμα που διαθέτει βάσει νόμου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από το να επικαλεσθεί και να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.

10.3. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης θεωρηθεί παράνομη βάσει νόμου ή κανονισμού, υφιστάμενου ή μελλοντικού, ή βάσει δικαστικής απόφασης, τότε μόνον αυτή η διάταξη θεωρείται ότι έχει προσβληθεί και όλες οι λοιπές διατάξεις των Όρων Χρήσης θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

10.4. Οι επικεφαλίδες των διατάξεων των Όρων Χρήσης εντάσσονται για λόγους ευκολίας και δεν μεταβάλουν ή τροποποιούν τους όρους και προϋποθέσεις με οποιοδήποτε τρόπο.

Πολιτική Cookies

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό τόπο www.nespresso-pro.gr ("Διαδικτυακός τόπος"). Η παρούσα πολιτική για τα Cookies ισχύει για τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο, κάθε ιστότοπο ή ιστοσελίδα που φέρει κάποιο από τα σήματά μας και φιλοξενείται σε διαδικτυακές πλατφόρμες τρίτων (π.χ. YouTube και Facebook) καθώς και για εφαρμογές, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται μέσω ιστοτόπων ή πλατφορμών που διαχειρίζεται η ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε ή τρίτος για λογαριασμό της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε ("" Ιστότοποι της Nespresso""). Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε ή, κατά περίπτωση, επιλέγοντας ‘Συναινώ στη χρήση Cookies’ στο banner στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού μας Τόπου, δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού ιχνών από εμάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δήλωση και τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο. Έχετε το δικαίωμα ν’ αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με την χρήση cookies στην οποία προβαίνουμε, θα πρέπει να ορίσετε τις προτιμήσεις των cookies σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, είτε να μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε. Η απενεργοποίηση λήψης των cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να επηρεάσει, ωστόσο, την εμπειρία σας κατά τη χρήση ενός Ιστότοπου της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε. Αν χρησιμοποιείτε μια φορητή συσκευή για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε στη δήλωση ιδιωτικότητας της συγκεκριμένης εφαρμογής που χρησιμοποιείτε ώστε να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες πρακτικές συλλογής δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση της.

1.Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστοτόπους που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστοτόπων καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των Cookies με τη χρησιμοποίηση του Browser του (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer κ.λπ.).

2.Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των Ιστοτόπων της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σ’ αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε στις προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς το χρήστη χαρακτήρα τους, να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και για να επικοινωνούμε μαζί σας οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies στο Διαδικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για λειτουργικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

3.Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό τόπο της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε;

Στο Διαδικτυακό τόπο της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε ενδέχεται να γίνεται χρήση των ακόλουθων ειδών Cookies: α. Απαραίτητα Cookies Τα Cookies αυτά απαιτούνται για τη βασική λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση τους μπορεί να περιλαμβάνει την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο (επαλήθευση ταυτότητας), σκοπούς ασφάλειας ή εντοπισμού τοποθεσίας. Παράδειγμα: Χρησιμοποιούμε cookies για ν’ αποθηκεύουμε πληροφορίες για την γλώσσα της προτίμησής σας στο Διαδικτυακό τόπο και για να τη θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Επίσης, μετά την ταυτοποίησή και τη σύνδεσή σας χρησιμοποιούμε ένα προσωρινό cookie για να σας αναγνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να αποτρέψουμε ότι κάποιος άλλος υποδύεται εσάς ακόμα και αν δεν τερματίσετε σωστά τη συνεδρία. Τύπος Σκοπός Session ID / Σύνδεσης Ο Διαδικτυακός τόπος της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Ένα από αυτά είναι το Cookie που δημιουργεί ένα session ID για τον κάθε χρήστη (ID συνεδρίας) ώστε το σύστημα να μπορεί να ταυτοποιήσει μοναδικά το χρήστη και να τον ξεχωρίσει από οποιονδήποτε άλλο που περιηγείται στο Διαδικτυακό Τόπο. Η πληροφορία αυτή δε χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται εκτός των συστημάτων της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε και διατηρείται προσωρινά όσο ο χρήστης βρίσκεται στις σελίδες λογαριασμού ή άλλες σελίδες όπου απαιτείται μοναδική και ασφαλής σύνδεση. Χωρίς αυτό το cookie, η πρόσβαση αυτή δε θα ήταν ασφαλής και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό. β. Λειτουργικά Cookies Τα cookies αυτά μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μας επιτρέπουν να μετράμε τη χρήση του Διαδικτυακού τόπου και να βελτιώνουμε την απόδοσή του. Παράδειγμα: Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναγνωρίζουμε από πού προέρχονται οι επισκέψεις στο Διαδικτυακό τόπο και τη συμπεριφορά των επισκεπτών του. Τα cookies αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το Διαδικτυακό μας τόπο παρέχοντας πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέπτονται, το χρόνο που αφιερώνουν και τυχόν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να βελτιώσουμε την εμπειρία και την απόδοση των δικτυακών μας τόπων. Τύπος Σκοπός Language / Γλώσσας Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεγμένης γλώσσας του Διαδικτυακού τόπου. Απενεργοποιώντας αυτό το Cookie μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια στο χρήστη αφού μπορεί να ερωτηθεί ξανά για την γλώσσα περιήγησης που προτιμά. Country / Χώρας Χρησιμοποιείται για να προτείνει την πιο σχετική εμπειρία περιήγησης σύμφωνα με τη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης και στην οποία επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα που αγοράζει από τη Nespresso. Login / Σύνδεσης Χρησιμοποιείται για να προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες των Ιστοχώρων μας, την επιλογή αποθήκευσης των λεπτομερειών σύνδεσής τους ώστε να μην χρειάζεται η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που πλοηγούνται στις σελίδες του Ιστοχώρου που απαιτείται σύνδεση. Google Analytics Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει πληροφορίες για το τι κάνουν οι χρήστες που επισκέπτονται τον δικτυακό μας τόπο αλλά δεν αναγνωρίζουν τους χρήστες. Οι χρήστες ταυτοποιούνται από μόνοι τους από το συνδυασμό υπολογιστή, λογαριασμού χρήστη και προγράμματος περιήγησης. Τα cookies αυτά δε συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Adobe Omniture Χρησιμοποιείται για την παροχή ανώνυμων και συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με το που πηγαίνει και τι κάνει ο χρήστης στο Διαδικτυακό τόπο της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε. c. Διαφημιστικά Cookies Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται από διαφημιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας όταν κάνετε περιήγηση στο ίντερνετ. Με τη βοήθεια των cookies αυτών οι διαφημίσεις είναι στοχευμένες, σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και οι προβολές τους είναι αριθμητικά περιορισμένες. Μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο. Ενδέχεται να λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας. Παράδειγμα: Χρησιμοποιούμε το Google DoubleClick για να καταλάβουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις ηλεκτρονικές διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Τύπος Σκοπός Σχόλιο Google DoubleClick Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταλάβουμε πώς τα άτομα αλληλεπιδρούν με τις ψηφιακές διαφημιστικές καμπάνιες μας. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τα κλικ που γίνονται στις διαφημίσεις μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DoubleClick κάνετε κλικ εδώ. Οι Διαδικτυακοί τόποι της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε επίσης χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης όπως οι διευθύνσεις IP, τα αρχεία καταγραφής (log files) και οι εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (beacons) που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τους Διαδικτυακούς μας τόπους στις προσωπικές σας ανάγκες. α. Διευθύνσεις IP Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους συνδεδεμένους υπολογιστές και επιτρέπει την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet. Ενδέχεται να καταγράψουμε IP διευθύνσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • να επιλύσουμε τεχνικά ζητήματα
  • να διατηρήσουμε την ασφάλεια του δικτυακού τόπου
  • να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται ιστοσελίδες μας
  • να προβάλουμε περιεχόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. β. Αρχεία καταγραφής (log files) Εμείς (ή κάποιος τρίτος για λογαριασμό μας) ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες με τη μορφή των αρχείων καταγραφής τα οποία καταγράφουν τη δραστηριότητα στο διαδικτυακό τόπο και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη.

Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε (μεταξύ άλλων)

  • τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος του χρήστη
  • πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση του χρήστη (όπως για παράδειγμα το URL από το οποίο προέρχονται, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης του ιστότοπου μας, ποιες σελίδες του ιστότοπου μας επισκέφθηκαν και για πόσο διάστημα
  • άλλα παρόμοια δεδομένα περιήγησης ή δεδομένα σχετικά με τα click που έκαναν οι χρήστες.Ε

4.Ενημέρωση της παρούσας δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές και διορθώσεις της παρούσας πολιτικής. Ανατρέξτε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά διαστήματα για να ενημερωθείτε για αλλαγές ή επιπλέον πληροφορίες. Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2017 © Nespresso Professional Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος Στοιχεία εταιρίας ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ: EL 095756187 Λεωφόρος Κηφισίας 168, Νέο Ψυχικό, 115 25.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Καταναλωτών της Nespresso Τελευταία επικαιροποίηση: Απρίλιος 2017 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και πως τις διαχειριζόμαστε. Όταν χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο ή τις εφαρμογές Nespresso, όταν καλείτε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (CRC) Nespresso, ή όταν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μάς δίνετε Προσωπικά σας Δεδομένα, αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Αν δεν αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση ή άλλως δεν μας παρέχετε Προσωπικά σας Δεδομένα που χρειαζόμαστε (Θα σας ενημερώσουμε ποια είναι μία τέτοια περίπτωση, παραδείγματος χάριν, κάνοντας σαφείς τις πληροφορίες αυτές στις φόρμες εγγραφής μας)

(α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας και,

(β) Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες μας.

Η παρούσα Δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν (δείτε Ενότητα 10). Εάν συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας μετά από τις αναφερθείσες τροποποιήσεις, αυτό εκλαμβάνεται ως εκ μέρους σας αποδοχή των αλλαγών, για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε την δήλωση τακτικά για επικαιροποιήσεις.

Η παρούσα Δήλωση προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

COOKIES/ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (web beacons)

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η παρούσα ΔΗΛΩΣΗ εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, και αποκαλύπτονται από τις οντότητες Nespresso όπως αναφέρονται στην Ενότητα υπεύθυνων επεξεργασίας και επικοινωνίας (Ενότητα 11) (“Nespresso”, “Εμείς”, "Εμάς”). Επίσης σας δηλώνει πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να επικαιροποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και πώς να κάνετε κάποιες επιλογές για τον τρόπο με τον οποίο τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται. Η παρούσα Δηλώση καλύπτει τόσο τις online όσο και τις offline δραστηριότητές μας για τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων που συγκεντρώνουμε μέσω των διαφορετικών καναλιών που διαθέτουμε όπως τους διαδικτυακούς τόπους, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, τα σημεία πώλησης και τις εκδηλώσεις. Παρακαλούμε σημειώστε ότι συνδυάζουμε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω μιας μεθόδου (π.χ. ενός δικτυακού τόπου Nespresso) με Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω άλλης μεθόδου (π.χ. μιας Nespresso offline εκδήλωσης). Ως μέρος αυτού μπορεί να συνδυάσουμε Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αρχικώς συλλέχτηκαν από διαφορετικές οντότητες Nespresso. Παρακαλούμε δείτε την Ενότητα 8 για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία ένστασης.

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα Δήλωση αφορά σε πληροφορίες που συλλέγουμε από ή σχετικώς με εσάς, μέσω των μεθόδων που περιγράφονται στη συνέχεια (βλέπε Ενότητα 2), από τις ακόλουθες πηγές: Διαδικτυακοί Τόποι Nespresso. Διαδικτυακούς Τόπους τους οποίους διαχειρίζεται η ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε και απευθύνονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών τόπων που λειτουργούμε με δικά μας domain/URL καθώς και minisites/apps που λειτουργούμε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όπως το Facebook ("Διαδικτυακοί Τόποι"). Nespresso mobile sites/apps. Διαδικτυακοί τόποι ή εφαρμογές, που απευθύνονται στους καταναλωτές που λειτουργεί η Nespresso, όπως εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. E-mail, κείμενα και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ υμών και της ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (CRC) Nespresso. Οι κλήσεις προς τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (“CRC”). Offline φόρμες εγγραφής. Έντυπες φόρμες εγγραφής ή άλλες παρόμοιες φόρμες που συγκεντρώνουμε μέσω, παραδείγματος χάριν, ταχυδρομείου, επιδείξεων προϊόντων εντός καταστημάτων, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών, ή εκδηλώσεων. Σημεία Πώλησης. Προωθητικό προσωπικό που είναι παρόν σε φυσικά καταστήματα τρίτων για να σας βοηθήσει με την εγγραφή της μηχανής σας και την παραγγελία του καφέ. Στοιχεία από άλλες πηγές. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Αναλόγως με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τη ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε (online, offline, τηλεφωνικώς, κ.λπ.), μπορεί να συλλέγουμε από εσάς διάφορες πληροφορίες, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται όποιες πληροφορίες είναι ενδεχόμενο να μας παράσχετε για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail ή αριθμό τηλεφώνου. Πληροφορίες σύνδεσης στον λογαριασμό σας. Οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για να έχετε πρόσβαση στο δικό σας προφίλ λογαριασμού. Σ’ αυτά ενδεικτικά περιλαμβάνονται η ταυτότητα χρήστη /διεύθυνση email για σύνδεση, όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης σε μη-ανακτήσιμη μορφή ή / και η ερώτηση και απάντηση ασφαλείας. Δημογραφικές πληροφορίες. Οποιεσδήποτε πληροφορίες περιγράφουν τα δημογραφικά ή τα λοιπά χαρακτηριστικά σας. Ενδεικτικά αυτά περιλαμβάνουν την ημερομηνία γέννησής σας, την ηλικία ή την ηλικιακή κατηγορία σας, το φύλο, τη γεωγραφική τοποθεσία (π.χ. ταχ. κώδικας), τα αγαπημένα προϊόντα, τα χόμπυ και ενδιαφέροντα, πληροφορίες για το νοικοκυριό ή τον τρόπο ζωής. Τεχνικές πληροφορίες για τη συσκευή ΗΥ/κινητού τηλεφώνου Οποιαδήποτε πληροφορία για το σύστημα του Η/Υ ή όποια άλλη τεχνολογική συσκευή χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση σε έναν από τους διαδικτυακούς μας τόπους ή εφαρμογές, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ) που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του υπολογιστή ή άλλης συσκευής σας στο Διαδίκτυο, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν διαδικτυακό τόπο ή εφαρμογή Nespresso μέσω κινητής συσκευής όπως κινητό τηλέφωνο (smart phone), οι συλλεχθείσες πληροφορίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης (ID) της συσκευής του τηλεφώνου σας, γεωγραφικό εντοπισμό και άλλα παρόμοια δεδομένα κινητής συσκευής. Πληροφορίες χρήσης Διαδικτυακών τόπων. Καθώς πλοηγείστε και αλληλεπιδράτε με τους Διαδικτυακούς μας τόπους ή τα ενημερωτικά μας δελτία, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτόματες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων για να συγκεντρώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις ενέργειές σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς, τους συνδέσμους πάνω στους οποίους κάνετε κλικ, ποιες σελίδες ή περιεχόμενο βλέπετε και για πόσο χρόνο, καθώς και άλλες παρόμοιες πληροφορίες και στατιστικές για την αλληλεπίδρασή σας, όπως χρόνους απόκρισης περιεχομένου, σφάλματα φόρτωσης και διάρκεια επίσκεψης σε ορισμένες σελίδες. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται με τη χρήση αυτοματοποιημένων τεχνολογιών όπως τα cookies (cookies φυλλομετρητών, flash cookies) και οι εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons), κι επίσης συλλέγονται με τη χρήση υπηρεσιών ανίχνευσης τρίτων (όπως των Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management ή και Omniture). Έχετε δικαίωμα ένστασης στη χρήση αυτών των τεχνολογιών, για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Ενότητα 3. Γνώμη (feedback) καταναλωτών Εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες που οικειοθελώς μοιράζεστε μαζί μας σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Περιεχόμενο παραγόμενο από καταναλωτές. Αφορά σε οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείτε και έπειτα μοιράζεστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το μεταφορτώνετε σε έναν από τους Διαδικτυακούς Τόπους ή εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης εφαρμογών κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικές ιστορίες, ή άλλα παρόμοια μέσα και περιεχόμενα. Μπορεί να συλλέγουμε και να δημοσιεύουμε περιεχόμενο που παράγεται από καταναλωτές και αφορά σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών, δράσεις των διαδικτυακών κοινοτήτων, αλληλεπίδραση με καταναλωτές και δραστηριοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων. Πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αφορά σε οποιεσδήποτε πληροφορίες μοιράζεστε δημοσίως σε ένα κοινωνικό δίκτυο ή πληροφορίες που αποτελούν μέρος του προφίλ σας σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων (όπως το Facebook) κι επιτρέπετε στο κοινωνικό δίκτυο του τρίτου να μοιραστεί μαζί μας. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες λογαριασμού (π.χ., ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, φύλλο, ημερομηνία γέννησης, τρέχουσα πόλη, φωτογραφία προφίλ, ταυτότητα χρήστη, λίστα φίλων, κ.λπ.) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπετε στο κοινωνικό δίκτυο τρίτου να μοιραστεί. Λαμβάνουμε τις πληροφορίες του προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο (ή μέρος αυτών) κάθε φορά που μεταφορτώνετε ή αλληλεπιδράτε με μία εφαρμογή ιστοτόπου Nespresso σε ένα κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο κοινωνικού δικτύου που είναι ενσωματωμένο σε ιστότοπο Nespresso (όπως το Facebook Connect) ή κάθε φορά που αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω ενός κοινωνικού δικτύου. Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Nespresso αποκτά πληροφορίες σας από ένα τρίτο κοινωνικό δίκτυο ή την αυτοεξαίρεση από το μοίρασμα τέτοιων πληροφοριών κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο του σχετικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Πληρωμή και οικονομικές πληροφορίες. Οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε μία πώληση, ή που χρησιμοποιείτε για να κάνετε μία αγορά, όπως τα στοιχεία χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμός κάρτας, ημ/νία λήξης, κ.λπ.) ή άλλες μέθοδοι πληρωμής (εφόσον διατίθενται). Σε κάθε περίπτωση, χειριζόμαστε τις πληροφορίες πληρωμής και οικονομικών θεμάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας όπως το PCI DSS. COOKIES/ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (web beacons) Cookies /Παρόμοιες Τεχνολογίες: Παρακαλούμε δείτε την Δήλωσή μας για τα Cookies και μάθετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookie καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε. Αρχεία Καταγραφής. Συλλέγουμε πληροφορίες με τη μορφή αρχείων καταγραφής που καταχωρίζουν τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες πλοήγησης των χρηστών του διαδικτύου. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται αυτόματα και μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τα λάθη, να βελτιώσουμε την απόδοση ή να διατηρήσουμε την ασφάλεια των Διαδικτυακών Τόπων μας. Εικόνες Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων (Web Beacons). Τα web beacons (γνωστά και ως “web bugs”) είναι μικρές συμβολοσειρές κώδικα που παρέχουν μία μέθοδο απεικόνισης μιας γραφιστικής εικόνας σε έναν ιστότοπο ή σε ένα μήνυμα email με σκοπό την μεταβίβαση των δεδομένων πίσω σε εμάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των web beacons μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες, όπως Διεύθυνση IP, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης ανταποκρίνεται σε μια καμπάνια email (π.χ. σε ποια στιγμή άνοιξε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που επιλέγει να συνδεθεί ο χρήστης μέσα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.). Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα web beacons στους Διαδικτυακούς μας Tόπους ή να τους περιλαμβάνουμε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των web beacons για ποικίλους σκοπούς που ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς περιλαμβάνουν αναφορές της κυκλοφορίας του ιστοτόπου, μέτρηση μοναδικών επισκεπτών, έλεγχο και αναφορά διαφημίσεων και email καθώς και προσωποποίηση χαρακτηριστικών.

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι διάφοροι σκοποί για τους οποίους είναι ενδεχόμενο να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, καθώς και τα διάφορα είδη πληροφοριών που μπορεί να συγκεντρώνουμε για κάθε σκοπό. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν αφορούν όλες οι ακόλουθες χρήσεις κάθε καταναλωτή. Εξυπηρέτηση πελατών. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στις απορίες σας. Συνήθως αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ορισμένων προσωπικών σας πληροφοριών επικοινωνίας και πληροφοριών σχετικώς με το λόγο της ερώτησής σας (π.χ. κατάσταση της παραγγελίας σας, τεχνικό ζήτημα, ερώτηση/ παράπονο για προϊόν, γενική ερώτηση, κ.λπ.). Διαγωνισμοί, μάρκετινγκ και άλλες προωθητικές ενέργειες. Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται) χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας προσφέρουμε πληροφορίες σχετικώς με προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. επικοινωνία σχετική με το μάρκετινγκ ή καμπάνιες ή προωθητικές ενέργειες). Αυτό ενδέχεται να γίνει με διάφορα μέσα, όπως email, διαφημίσεις, τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή ταχυδρομείου στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ορισμένες από τις καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες είναι ενδεχόμενο να εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους ή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων. Αυτή η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι οικειοθελής, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να θέσετε ένσταση στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για το σκοπό αυτό. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία marketing, παρακαλούμε δείτε τις Ενότητες 8 και 9 στη συνέχεια. Σχετικά με περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς και άλλες προωθητικές ενέργειές μας, παρακαλούμε δείτε τους επίσημους κανόνες ή αναλυτικά στοιχεία που αναρτώνται πριν από κάθε διαγωνισμό / προωθητική ενέργεια. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όπως τις λειτουργίες "Μου αρέσει"(like) για να σας εξυπηρετήσουμε με διαφημίσεις και να συνδεθούμε μαζί σας σε κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες, και τα δεδομένα προφίλ που αποκτάμε για εσάς και να μάθετε τον τρόπο της αυτοεξαίρεσης, εξετάζοντας τις ανακοινώσεις απορρήτου των σχετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων. Εξατομίκευση (offline και online). Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται) χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να (i) αναλύσουμε τις προτιμήσεις και τις συνήθειες σας, (ii) προβλέψουμε τις ανάγκες σας με βάση την ανάλυσή μας για το προφίλ σας, (iii) βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στους Διαδικτυακούς Τόπους και τις εφαρμογές μας - για να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τους Διαδικτυακούς Τόπους και τις εφαρμογές μας βελτιστοποιείται για εσάς και για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και (iv) για να έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες, όταν το επιλέγετε. Για παράδειγμα, απομνημονεύουμε την ταυτότητα χρήστη / διεύθυνση email σας ή το όνομα χρήστη, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή έτσι ώστε να μπορείτε ν’ ανακτήσετε εύκολα τα στοιχεία που προηγουμένως είχαν τοποθετηθεί στο καλάθι αγορών σας. Με βάση αυτό το είδος των πληροφοριών και με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται) σας παρουσιάζουμε, επίσης, συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προσφορές Nespresso που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι οικειοθελής, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να θέσετε ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αυτοεξαιρεθείτε, παρακαλούμε δείτε τις Ενότητες 8 και 9 στη συνέχεια Διεκπεραίωση παραγγελίας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την επεξεργασία και αποστολή των παραγγελιών σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση των παραγγελιών σας, να διορθώσουμε διευθύνσεις και να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή άλλες ενέργειες ανίχνευσης απάτης. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ορισμένων προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας και πληροφορίες πληρωμής. Άλλοι γενικοί σκοποί (π.χ. εσωτερική έρευνα, ανάλυση, ασφάλεια.) Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για άλλους γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως τη διεξαγωγή εσωτερικών μελετών marketing και δημογραφικών μελετών, καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Επίσης χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας. Νομικοί λόγοι ή συγχώνευση / εξαγορά. Σε περίπτωση που η Nespresso ή τα περιουσιακά της στοιχεία αποκτώνται από / ή συγχωνεύονται με, άλλη εταιρεία μεταξύ άλλων μέσω της πτώχευσης, μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με οποιαδήποτε νόμιμη διάδοχό μας. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους (i) όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) ανταποκρινόμενοι σε δικαστικές ενέργειες, (iii) σε απάντηση σε ένα αίτημα από την αρμόδια υπηρεσία κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, (iv) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας, ή του κοινού, ή (v) για την επιβολή των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας ή των όρων του Διαδικτυακού Τόπου μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Εκτός από τις οντότητες Nespresso / Nestlé (υπεύθυνοι της λειτουργίας Nespresso) οι οποίες αναγράφονται στην Ενότητα υπεύθυνων επεξεργασίας και επικοινωνίας (βλέπε Ενότητα 11), μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τους ακόλουθους τύπους οργανισμών τρίτων: Πάροχοι υπηρεσιών. Αυτές είναι οι εξωτερικές εταιρείες που χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσουν να λειτουργούμε την επιχείρησή μας (π.χ. με την εκτέλεση παραγγελιών, την επεξεργασία των πληρωμών, την ανίχνευση απάτης και την επαλήθευση της ταυτότητας, την είσπραξη οφειλών, τη λειτουργία του ιστοτόπου, καθώς και με υπηρεσίες υποστήριξης, προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη ιστοτόπου, ανάλυση δεδομένων, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών - CRC, κ.λπ.) Στους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και το επιλεγμένο προσωπικό τους, επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για λογαριασμό μας μόνον για τα ειδικά καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, με βάση τις οδηγίες μας, και υποχρεούνται να τηρούν απόρρητα και ασφαλή τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Μπορείτε να λάβετε μια λίστα των παρόχων που επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα (βλέπε Ενότητα 8 "Επικοινωνήστε μαζί μας") Γραφεία παροχής πληροφοριών στον χρηματοπιστωτικό τομέα / Γραφεία είσπραξης οφειλών. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα γραφεία παροχής χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και τα γραφεία είσπραξης οφειλών είναι εξωτερικές εταιρείες που χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε την πιστοληπτική ικανότητα σας (ιδίως για τις παραγγελίες με τιμολόγιο) ή για τη συλλογή εκκρεμών τιμολογίων. Τρίτες εταιρείες που χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Εκτός από περιπτώσεις όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, δεν αδειοδοτούμε ούτε πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτες εταιρείες για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Τρίτοι αποδέκτες που χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα για νομικούς λόγους ή λόγω συγχώνευσης /εξαγοράς. Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης (βλέπε Τμήμα 4 για λεπτομέρειες).

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς τα Προσωπικά σας Δεδομένα (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4 ανωτέρω) ή προς συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία (βλέπε Ενότητα 4 ανωτέρω για λεπτομέρειες) θα πρέπει να διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία εύλογων μέτρων (περιγράφονται ακολούθως) για να τηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εμπιστευτικά και ασφαλή. Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι προστασίες δεν ισχύουν για τις πληροφορίες που επιλέγετε να μοιραστείτε δημοσίως, όπως τα κοινωνικά δίκτυα. Άτομα που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, με βάση μόνον όσα είναι ανάγκη να γνωρίζουν, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα (π.χ. το προσωπικό μας που είναι υπεύθυνο για θέματα εξυπηρέτησης πελατών θα έχει πρόσβαση στο αρχείο πελάτη). Μέτρα που λαμβάνονται σε λειτουργικά περιβάλλοντα. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας σε λειτουργικά περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιούνται εύλογα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Ακολουθούμε λελογισμένα πρότυπα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι, δυστυχώς, απολύτως ασφαλής και παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μετάδοση στους Διαδικτυακούς Τόπους /εφαρμογές μας. Γενικά αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας για όσο χρόνο ο λογαριασμός σας σε εμάς είναι ενεργός ή όπως απαιτείται για να σας παρέχουμε τις σχετικές υπηρεσίες και σε συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για εύλογο διάστημα αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή τους ιστοτόπους μας, παρότι δεν θα γίνει καμία εμπορική εκμετάλλευση από τη στιγμή που ο λογαριασμός σας διαγραφεί. Μέτρα που θέλουμε από εσάς να λάβετε. Είναι σημαντικό επίσης να επιτελείτε κι εσείς τον δικό σας ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Όταν κάνετε την εγγραφή σας σε έναν online λογαριασμό, παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι έχετε επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης που θα ήταν δύσκολο για τους άλλους να εντοπίσουν και ποτέ να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση εχεμύθειας του κωδικού πρόσβασης, καθώς και για κάθε χρήση του λογαριασμού σας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν κοινόχρηστο ή δημόσιο υπολογιστή, ποτέ μην επιλέγετε την απομνημόνευση της ταυτότητας χρήστη/ διεύθυνση email ή του κωδικού πρόσβασής σας και φροντίστε να αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό σας κάθε φορά που απομακρύνεστε από τον υπολογιστή σας. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε όλες τις ρυθμίσεις απορρήτου ή ελέγχους που σας παρέχουμε στον ιστότοπο/ εφαρμογές μας. Διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η αποθήκευση, καθώς και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, όπως χρησιμοποίηση των πληροφοριών σας ή αποκάλυψη των πληροφοριών σας, μπορεί να απαιτήσει τη διαβίβαση ή και αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν προορισμό εκτός της χώρας σας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( «ΕΟΧ»), ιδίως σε Ελβετία και Λουξεμβούργο. Με την αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής, συμφωνείτε με την εν λόγω μεταβίβαση, αποθήκευση ή / και επεξεργασία. Συμφωνείτε επίσης ότι οι εν λόγω ενέργειες μπορεί να υλοποιηθούν προς ή εντός χωρών που προσφέρουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από τη χώρα διαμονής σας. Η Nespresso θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει επαρκές επίπεδο ασφάλειας, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997 έχετε δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρησης και αίτησης φυσικού ή ηλεκτρονικού αντιγράφου των πληροφοριών που τηρούνται για εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικώς με την πηγή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα ν’ ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, στέλνοντάς μας ένα e-mail στο b2b@Nespresso.gr ή στέλνοντάς μας επιστολή στην διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 168, Νέο Ψυχικό, 115 25, επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή ισοδύναμα στοιχεία (εφόσον ζητηθεί από εμάς και επιτρέπεται από την νομοθεσία) Αν το αίτημα υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς, χωρίς να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ενεργεί νομίμως για λογαριασμό σας, το αίτημα θα απορρίπτεται. Παρακαλώ σημειώστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ταυτοποίησης μας παρέχονται, θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σε συμφωνία και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Διόρθωση και διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997, έχετε το δικαίωμα να (i) ζητήσετε διαγραφή, διόρθωση ή αναθεώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ii) να κάνετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων, (iii) να περιορίσετε τη χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας, και (iv) ν’ ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ενδεχόμενο να μην έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς ταυτοχρόνως να διαγράψουμε και το λογαριασμό χρήστη σας. Είναι ενδεχόμενο να χρειαστεί να διατηρήσουμε κάποια από τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αφού έχετε ζητήσει τη διαγραφή, προς εκπλήρωση των νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεών μας. Είναι επίσης ενδεχόμενο να μας επιτραπεί από την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρήσουμε κάποια από τα Προσωπικά Δεδομένα σας προς ικανοποίηση των επιχειρηματικών μας αναγκών. Οι Διαδικτυακοί μας Τόποι διαθέτουν μια ειδική λειτουργία μέσω της οποίας μπορείτε να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχετε δώσει. Παρακαλούμε σημειώσετε ότι ζητούμε τους εγγεγραμμένους καταναλωτές μας να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους (π.χ. ταυτότητα χρήστη / διεύθυνση email, κωδικό πρόσβασης) πριν τους επιτραπεί η πρόσβαση ή η δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών στις πληροφορίες του λογαριασμού τους. Αυτό βοηθά στην πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον λογαριασμό σας. Παρά το γεγονός αυτό, μπορείτε επίσης ν’ ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντάς μας ένα e-mail στο b2b@nespresso.gr ή στέλνοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 168, Νέο Ψυχικό, 115 25 επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή ισοδύναμα στοιχεία (εφόσον ζητηθεί από εμάς και επιτρέπεται από το νόμο) ή καλώντας μας στο 210 67 11 007 Αν το αίτημα υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς, χωρίς να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ενεργεί νομίμως για λογαριασμό σας, το αίτημα θ’ απορρίπτεται. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ταυτοποίησης μας παρέχονται, θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σε συμφωνία και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσπαθούμε να σας παρέχουμε επιλογές σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε. Οι παρακάτω μηχανισμοί σας παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες ελέγχου των Προσωπικών σας Δεδομένων: Cookies /Παρόμοιες Τεχνολογίες Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε ν’ απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή να σας ειδοποιεί όταν χρησιμοποιούνται τα cookies. Βλέπε Ενότητα 3 ανωτέρω. Διαγωνισμοί, μάρκετινγκ και άλλες προωθητικές ενέργειες. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τη Nespresso για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, μπορείτε να το δηλώσετε τόσο επιλέγοντας τα σχετικά κουτάκια ελέγχου που βρίσκονται στη φόρμα εγγραφής ή απαντώντας στο/α ερώτημα / ερωτήματα που τίθεται/ τίθενται από το προωθητικό προσωπικό μας, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (CRC) ή τους εκπροσώπους των Boutique. Αν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες, μπορείτε στη συνέχεια να διαγραφείτε από τη λήψη των επικοινωνιών μάρκετινγκ οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε τέτοια επικοινωνία. Για να αυτοεξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ που αποστέλλονται με οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών δικτύων τρίτων, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή συνδεόμενοι στους Διαδικτυακούς Τόπους / εφαρμογές μας και ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις χρήστη σας στο προφίλ του λογαριασμού σας καταργώντας την επιλογή των σχετικών κουτιών ή καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, ακόμη και αν αυτοεξαιρεθείτε από τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ, είναι ενδεχόμενο ακόμη να λάβετε διοικητικές επικοινωνίες από εμάς, όπως επιβεβαιώσεις παραγγελιών ή άλλων συναλλαγών, ειδοποιήσεις σχετικά με τις ενέργειες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας (π.χ. επιβεβαιώσεις λογαριασμού, αλλαγές κωδικού πρόσβασης, κ.λπ.), και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις. Προσωποποίηση (offline και online): Όπου απαιτείται από τον νόμο, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τη ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε για να σας παρέχει προσωποποιημένη εμπειρία, μπορείτε να το δηλώσετε τόσο επιλέγοντας τα σχετικά κουτάκια επιλογής που βρίσκονται στη φόρμα εγγραφής ή απαντώντας στο/α ερώτημα / ερωτήματα που τίθεται/ τίθενται από το προωθητικό προσωπικό μας, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (CRC) ή τους εκπροσώπους των καταστημάτων μας. Αν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να επωφεληθείτε από αυτό, μπορείτε να αυτοεξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή συνδεόμενοι στους Διαδικτυακούς Τόπους / εφαρμογές μας και ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις χρήστη σας στο προφίλ του λογαριασμού σας καταργώντας την επιλογή των σχετικών κουτιών ή καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Διαφήμιση με βάση το Ενδιαφέρον. Ενδέχεται να συνεργαστούμε με δίκτυα διαφημίσεων και άλλων παρόχων προβολής διαφημίσεων («Εταιρίες Παροχής Διαφήμισης») που προσφέρουν διαφήμιση για λογαριασμό μας και άλλων μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο. Ορισμένες από αυτές τις διαφημίσεις μπορεί να προσαρμοστούν στα ενδιαφέροντά σας με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την πάροδο του χρόνου από τους διαδικτυακούς τόπους Nespresso ή μη-συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Μπορείτε να επισκεφθείτε το www.aboutads.info/choices για να μάθετε περισσότερα για αυτό το είδος διαφήμισης, καθώς και για το πώς να εξαιρεθείτε από διαφημιστικές πρακτικές βάσει ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτορρύθμισης της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης («DAA») Επιπλέον, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτό το είδος διαφήμισης σε κινητές εφαρμογές από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην εφαρμογή AppChoices του DAA κατά τη μεταφόρτωση της εφαρμογής από το App Store iOS ή Android. Μπορείτε, επίσης, μπορεί να σταματήσετε τη συλλογή δεδομένων ακριβούς θέσης από μια κινητή συσκευή μέσα από τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας τοποθεσίας της συσκευής σας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ

Εάν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας, θα ενημερώσουμε την παρούσα Δήλωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις πρακτικές μας και την πολιτική που ακολουθούμε οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να επανέρχεστε συχνά στη σελίδα για να δείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην πολιτική μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους σκοπούς του νόμου 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 168, Νέο Ψυχικό 115 25