Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΕ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΡΟΦΗΜΑ

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Για ποιον λόγο πρέπει να γνωρίζετε για την κουλτούρα του καφέ που βλέπουμε να αναπτύσσεται σταθερά;

Σύμφωνα με την έρευνά μας, οι συνεργάτες σας είναι λάτρεις του καφέ. Για την ακρίβεια, πάνω από το 75% των ερωτηθέντων πίνουν καφέ μέσα στην εργάσιμη ημέρα τους.

Δεύτερον, ιδίως ο καλής ποιότητας καφές αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι της ημέρας του υπαλλήλου, αλλά σύμφωνα με την έρευνά μας, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη γενική εικόνα των υπαλλήλων για την εταιρεία τους και στην κουλτούρα που εκείνη προωθεί.

Coffee in the workplace

Το 27% των υπαλλήλων δηλώνουν, ότι η δυνατότητα να πίνουν υψηλής ποιότητας καφέ βελτιώνει την καθημερινότητά τους στη δουλειά σε μεγάλο βαθμό.

Coffee in the workplace

Ωστόσο, μόνο τρεις στους δέκα (30%) έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υψηλότερης ποιότητας καφέ, ενώ στον στιγμιαίο καφέ το ποσοστό φτάνει το 50%.

Coffee in the workplace

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαπιστώνουμε, ότι ο καφές επιδρά στην καθημερινότητα των υπαλλήλων με πέντε τρόπους.

ΚΙΝΗΤΡΟ

Ενισχύει την αφοσίωση των εργαζόμενων, καθώς όσοι ενδιαφέρονται για τη δουλειά τους, είναι πιθανότερο να
εργάζονται πιο αποδοτικά.

ΑΞΙΑ

Οι υπάλληλοι νιώθουν ότι τα καλής
ποιότητας προνόμια που τους παρέχονται, όπως ο καφές, είναι δείγμα εκτίμησης προς αυτούς
και έτσι καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ αυτών και του
εργοδότη τους. Τα καλής ποιότητας προνόμια επηρεάζουν και την
εξωτερική εικόνα μιας επιχείρησης.

ΣΧΕΣΕΙΣ

Η ικανότητα να χτίζει κανείς σχέσεις εντός ή μεταξύ ομάδων είναι βασικό στοιχείο σε κάθε υγιές εργασιακό περιβάλλον. Συχνά, ο
καλύτερος τρόπος να χτίσει κανείς δυνατότερες σχέσεις με τους συναδέλφους είναι στο διάλειμμα, όπου το κλίμα είναι πιο χαλαρό.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η δημιουργικότητα είναι ο πυρήνας
της προόδου και της καινοτομίας.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα να σηκωθεί ο υπάλληλος
από το γραφείο του για διάλειμμα, ώστε να «αδειάσει» το μυαλό του
κι έτσι να καταφέρει να σκεφτεί δημιουργικά και αποτελεσματικά, για να δίνει λύσεις σε προβλήματα.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Οι μέρες με πολλή δουλειά είναι μέρος
της εργασιακής καθημερινότητας.
Τα διαλείμματα μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι
και να ανακτήσουν την ηρεμία τους υπό συνθήκες πίεσης.

Coffee in the workplace

Ας εξετάσουμε τώρα, λίγο πιο εξειδικευμένα, αυτά τα πεδία.

ΑΞΙΑ

Ο καφές είναι ένα αγαπημένο προνόμιο και οι εργαζόμενοι το θεωρούν δείγμα εκτίμησης.

Σχεδόν 9 στους 10
εργαζόμενους θεωρούν τα μικρά προνόμια στο γραφείο πολύ σημαντικά για τη διατήρηση του
προσωπικού στην εταιρεία.

10 ways the workplace is expected to change

Το 75% των υπαλλήλων συμφωνούν, ότι η δυνατότητα
να έχουν διαθέσιμο στο
γραφείο υψηλής ποιότητας
καφέ υποδηλώνει, ότι ο εργοδότης τους ενδιαφέρεται
για την ευημερία τους, τουλάχιστον σε κάποιον βαθμό.

Coffee in the workplace

Οι υπάλληλοι
πιθανότατα να
συμφωνήσουν, ότι ο υψηλής ποιότητας
καφές θα ήταν
δείγμα εκτίμησης
από μέρους του
εργοδότη τους.


Η άποψη αυτή είναι κοινή μεταξύ των υπαλλήλων όλων των κλάδων.

Coffee in the workplace

Η εικόνα έχει αξία

Visitor-staff

Το 77% των υπαλλήλων όλων των κλάδων πιστεύουν, ότι η διάθεση καλής ποιότητας καφέ στο γραφείο είναι σημαντική για τους πελάτες και τους επισκέπτες.

Coffee in the workplace

Πάνω από το ένα τρίτο των υπαλλήλων (36%) στην ανώτατη διοίκηση αξιολογούν την ποιότητα μιας εταιρείας βάσει του καφέ που προσφέρεται.

Coffee in the workplace
10 ways the workplace is expected to change
Coffee in the workplace

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον κλάδο Ανθρώπινου Δυναμικού, στις Τέχνες και στην Ψυχαγωγία, και στη συνέχεια εκείνοι του κλάδου των Οικονομικών και της Ασφάλισης, πιθανότατα να συμφωνήσουν, ότι η διάθεση καλής ποιότητας καφέ είναι πολύ σημαντική για τους πελάτες
και τους επισκέπτες.

Coffee in the workplace

Επτά στους δέκα (68%) εργαζόμενους
θα σύστηναν την εταιρεία ως καλό εργασιακό περιβάλλον βάσει της προσφοράς υψηλής ποιότητας καφέ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Το διάλειμμα θα μπορούσε να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων.

Το 67% των υπαλλήλων συμφωνούν,
ότι νιώθουν πιο παραγωγικοί μετά από
ένα διάλειμμα για καφέ.

Coffee in the workplace
Coffee in the workplace

Ελάχιστα πάνω από τους μισούς (53%)
υπαλλήλους που πίνουν τακτικά υψηλής ποιότητας καφέ στο γραφείο σκέφτηκαν μια δημιουργική ιδέα
κατά το διάλειμμα.

Coffee in the workplace

Πάνω από το ένα τρίτο (36%) των υπαλλήλων, δηλώνουν ότι έχουν λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Πάνω από επτά στους δέκα (73%)
των εργαζόμενων συμφωνούν, ότι μαθαίνουν για τις εξελίξεις στην εταιρεία από συζητήσεις πάνω
από την καφετιέρα και όχι από επίσημες επικοινωνίες.

tower machine

ΚΙΝΗΤΡΟ

Ο καφές θα μπορούσε να αυξήσει την αφοσίωση και τη θετικότητα των υπαλλήλων.

Το 90% των υπαλλήλων που πίνουν τακτικά υψηλής ποιότητας
καφέ στο γραφείο τους θεωρούν, ότι αυτό είναι ένα κίνητρο, για να
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στη δουλειά.

Coffee in the workplace

Οι υπάλληλοι που κάνουν διάλειμμα για καφέ τουλάχιστον μία φορά την ημέρα είναι πιο θετικοί απέναντι στην εργασία τους από εκείνους που δεν πίνουν, ιδίως εκείνους που απασχολούνται στους κλάδους του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Πληροφορικής.

Coffee in the workplace

Οι εργαζόμενοι σε μεσαίου μεγέθους εταιρείες πιθανότατα να νιώσουν, ότι η καθημερινότητά τους στη δουλειά βελτιώνεται χάρη στην πρόσβαση σε υψηλότερης ποιότητας καφέ.

Coffee in the workplace

Το 81% των υπαλλήλων που πίνουν τακτικά υψηλής ποιότητας καφέ στο γραφείο τους σκοπεύουν να παραμείνουν στην εταιρεία, όπου εργάζονται σήμερα τα επόμενα δύο χρόνια.

Coffee in the workplace

Οι υπάλληλοι κατέταξαν τον υψηλής ποιότητας καφέ τρίτο μεταξύ των προνομίων που βελτιώνουν
την καθημερινότητά τους στη δουλειά, τουλάχιστον σε κάποιον βαθμό:

Coffee in the workplace

ΣΧΕΣΕΙΣ

Συναντήσεις: το διάλειμμα για καφέ συμβάλει στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών και στην καλύτερη συνεργασία των μελών της ομάδας.

Τα διαλείμματα βοήθησαν το 81% των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα να χτίσουν δυνατότερες σχέσεις με τους συναδέλφους τους.

Coffee in the workplace
Coffee in the workplace
Coffee in the workplace
Coffee in the workplace
Coffee in the workplace
Coffee in the workplace
Coffee in the workplace

Το 72% των υπαλλήλων που κάνουν διάλειμμα μαζί με τον μάνατζέρ τους δηλώνουν, ότι αυτό τους βοήθησε να αναπτύξουν πιο δυνατή εργασιακή σχέση.

Coffee in the workplace
cups of coffee

Το 69% των υπαλλήλων συμφωνούν, ότι ο καφές με τους συναδέλφους αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του στο γραφείο.

Το 76% των υπαλλήλων συμφωνούν, ότι είναι
ένας καλός τρόπος συνεργασίας με άτομα από
διαφορετικές ομάδες.

Coffee in the workplace

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Τα διαλείματα θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ευημερία στον χώρο εργασίας.

3 στους 5 υπαλλήλους βίωσαν σωματική εξάντληση (58%) και στρες (61%) στην εργασία τους την τελευταία εβδομάδα.

Coffee in the workplace

Πάνω από τους μισούς
υπαλλήλους κάνουν διάλειμμα για καφέ τουλάχιστον μία φορά την ημέρα (53%) και πάνω από τρεις στους πέντε (62%) δηλώνουν, ότι ο καφές αποτελεί σημαντικό κομμάτι
της κουλτούρας.

Coffee in the workplace

Το 83% των υπαλλήλων σε εταιρείες που απασχολούν πάνω από 20 υπαλλήλους, οι οποίοι κάνουν διάλειμμα για καφέ με συναδέλφους στο γραφείο, αναφέρουν, ότι ένα διάλειμμα μέσα στην ημέρα τούς βοηθά να αποφορτιστούν από το στρες. Το υψηλότερο ποσοστό αφορά υπαλλήλους στους κλάδους του Ανθρώπινου Δυναμικού, των Οικονομικών/της Ασφάλισης και του Δημιουργικού.

icon meditation
Coffee in the workplace

Οι υπάλληλοι που κάνουν
διάλειμμα για καφέ τουλάχιστον
μία φορά την ημέρα αναφέρουν
υψηλά επίπεδα ψυχικής και
σωματικής ευημερίας, σε σύγκριση
με εκείνους που δεν κάνουν ποτέ
διάλειμμα για καφέ.

Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι ο υψηλής ποιότητας καφές προσφέρει:

Coffee in the workplace
Coffee in the workplace
Coffee in the workplace

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ NESPRESSO

Λύσεις Nespresso Professional

Η φήμη, το alter ego μιας επιχείρησης. ‘Οταν η φήμη της εταιρείας σας εξαρτάται από τη συνέπεια στην αριστεία, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται και στην ποιότητα του καφέ σας. Γι’ αυτό και η Nespresso Professional στηρίζει την προσπάθειά σας και μπορεί να σας προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας καφέ για τους εργαζόμενους και τους πελάτες σας.


Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησής σας ή της ποσότητας καφέ που χρειάζεστε. ‘Ετσι, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε προϊόντα από την πλήρη σειρά στιβαρών μηχανών καφέ και να απολαύσετε διαφορετικές οικογένειες και γεύσεις καφέ, κάθε μία από διαφορετική ποικιλία και μοναδικό χαρμάνι. Οι μηχανές καφέ με κάψουλες είναι βολικές και εύκολες στη χρήση και στη συντήρηση, ενώ παράλληλα παρασκευάζουν υψηλής ποιότητας καφέ. Η υπηρεσία μετά την πώληση σάς εξυπηρετεί ταχύτατα και ανάλογα με τις ανάγκες σας, ώστε να απολαμβάνετε σταθερά ποιοτικό καφέ, σε κάθε γουλιά.


Οι επαγγελματικές λύσεις καφέ που προσφέρουμε έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των κορυφαίων ξενοδοχείων και επιχειρήσεων παγκοσμίως.

H ιστορία μας

Η ιστορία της Nespresso ξεκίνησε το 1986 με την πρωτοποριακή για την εποχή ιδέα παροχής προϊόντων καφέ σε μερίδες. Σήμερα, εξακολουθούμε να φέρνουμε την καινοτομία στα προϊόντα μας και προσφέρουμε στις εταιρείες κορυφαία εμπειρία καφέ.


Τι σημαίνει καινοτομία; Σημαίνει να εργαζόμαστε στενά με ένα δίκτυο πάνω από 70.000 αγροτών, οι οποίοι καλλιεργούν και επεξεργάζονται τους κόκκους μας με βιώσιμες μεθόδους. Οι καλλιεργητές συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας «AAA Sustainable Quality™ Program» που ξεκίνησε το 2003 μαζί με τη Rainforest Alliance.


Ο σκοπός είναι, πολύ απλά, η συνεργασία μας με καλλιεργητές και η χρήση μεθόδων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και παράλληλα βελτιώνουν τα οικονομικά τους, τις συνθήκες εργασίας και τα συστήματα καλλιέργειας, μακροπρόθεσμα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η Nespresso UK συνεργάστηκε πρόσφατα με την ComRes για μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 2.772 υπάλληλοι στο ΗΒ και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, σε μια προσπάθεια να μάθει περισσότερα σχετικά με την επίδραση που έχει η προσφορά μικρών προνομίων, όπως ο υψηλής ποιότητας καφές, στην αφοσίωση των υπαλλήλων, στη διατήρηση προσωπικού υψηλών δεξιοτήτων και στο κλίμα του γραφείου εν γένει.


Οι ερωτηθέντες υπάλληλοι προήλθαν από διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Τεχνολογία / Πληροφορική, Επικοινωνίες, Οικονομικά, Νομικά και Ανθρώπινο Δυναμικό.


Η ComRes είναι μέλος του Βρετανικού Συμβουλίου Δημοσκοπήσεων (British Polling Council) και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του. Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 14 Φεβρουαρίου 2017.

Θα θέλατε να εξασφαλίσετε μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον εργασιακό σας χώρο και να προσφέρετε στους συνεργάτες και τους καλεσμένους σας απολαυστικές εμπειρίες καφέ;

Επικοινωνήστε τώρα