Η συναλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε.

Συνήθεις Λόγοι Μη πραγµατοποίησης της συναλλαγής

  • Λανθασµένη καταχώριση των στοιχείων της κάρτας σας
  • Υπέρβαση του πιστωτικού ορίου της κάρτας σας
  • Xαµηλή ποιότητα ή ξαφνική διακοπή της σύνδεσης σας µε το Internet

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2106716560 για περεταίρω πληροφορίες