Μηχανές

{}
{"speed":1200,"timeOut":9000,"pauseOnHover":true,"stopOnclick":true,"fx":"fade"}
{}
  • Gemini | CS 220 Τεχνολογία διπλής κεφαλής συνδυασμένη με τη λειτουργία cappuccino

    Ανακαλύψτε τη Gemini | CS 220

  • Aguila 220 Με μόλις δύο κεφαλές εκχύλισης, η νέα αυτή μηχανή, σας προσφέρει το ίδιο επίπεδο επαγγελματισμού, σε κάθε Εκλεκτή Ποικιλία καφέ, ακόμα και για τις απαιτήσεις μεγάλου όγκου ζήτησης.

    Ανακαλύψτε την Aguila 220